omg media gurus

Ochrana osobných údajov

OMG media s.r.o. (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú
pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje
spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje
spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým
účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so
spracovaním vašich osobných údajov práva.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské
meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si

prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-
mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili

ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás
nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi
objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:


1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské
meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;


2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s
vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná
adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;


3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené
adresy a profily, nastavenie newslettrov, členstvo vo vernostných programoch,
nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie
produktov a služieb a vyplnené dotazníky;


4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré
ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a
údaje o reklamáciách;


5. údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu
mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré
klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o
zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená
poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém
a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje
získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;


6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy
otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP
adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické
parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý
prehliadač a jeho verzia;

7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho
nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom
správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám
posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii,
nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ČO NÁS K TOMU
OPRÁVŇUJE?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate
náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na
sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete,
využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich
funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku,
chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou
vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené
ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk
na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na
spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami,
dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.
V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom
rozsahu buď:


1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo
z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo


2. na základe vášho súhlasu.


Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel
príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len
návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje
môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás
objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

AK NAVŠTÍVITE NÁŠ WEB

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií,
odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam
Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame
malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo

vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré
cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od
chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo
chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné
zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite
webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky
(tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako
cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú
pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto
technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o
cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies,
ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre
jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.
Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám
pomáhajú:


• identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri
opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby
sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať
vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho
webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;


• zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste
napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;


• so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše
pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;


• evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.
Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky.
Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí
fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a
služby.


Ďalej do vášho zariadenia:
• ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
o sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať
štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
o zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové
funkcionality;
o prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť
prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie
ponuky na mieru na našom webe;


• umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
o k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových
stránkach;
o pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci
reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš
web;

k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického
prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo
odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou
prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a
cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach,
než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných
a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame
reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom
však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí,
ktoré využívame, nájdete v časti „Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich
odovzdávame?“


Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym
sieťam nevypnete v sekcii „Nastavenia súkromia vášho prehliadača“ a po našom
upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe (mimo panel s
upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia,
budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov
reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať
vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia súkromia vášho prehliadača.

Využívanie osobných údajov návštevníkov webu
Ak navštívite web, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho
oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:


• získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti
vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom
je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;


• vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu,
jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným
záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento
účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na
tento účel ich použiť, popr. môžeme pseudonymizované údaje odovzdať našim
partnerom pre zúčtovanie provízií, ako je popísané v časti „Kto vaše osobné
údaje spracúva a komu ich odovzdávame?“


• testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli
problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli
zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu
bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;


• predchádzanie útokom na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti
vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich
služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.
Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o
údaje:

• IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej
komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);


• operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie;


• prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové
nastavenie;


• adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.
Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 38 mesiacov, pričom
po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizované podobe. Proti tomuto
spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného
záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a
cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu
maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre vás. Menované údaje na tento
účel tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa
týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá
skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne nakúpite,
využívame pre tieto účely navyše údaje o vašich objednávkach.
Ak ste si teda na našom webe prezreli ponuku drevených hodiniek, alebo ju rozklikli v
e-maile, ktorý sme vám poslali, tento produkt vám môžeme pri ďalšej návšteve
zobraziť na prvej stránke nášho webu. Podľa toho, aký produkt ste si prezreli,
môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe
ponúknuť ďalšie produkty, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať.
Pre prispôsobenie ponúk a cielených reklám používame údaje o vašom správaní na
webe po dobu 1 mesiaca. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť vo Vašom
prehliadači.

AK SA U NÁS ZAREGISTRUJETE
V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy
Ak si vytvoríte účet, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše
nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe
plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet.
Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento
účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete
kedykoľvek vymazať.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu
Ak si vytvoríte účet, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše
nastavenie, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite, a to aj keď

nakúpite bez prihlásenia) a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní e-
mailov aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za
účelom:


• získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v
budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie
vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu
zlepšovanie našich služieb pre vás a

• poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslaťe-
mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne

alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou
alebo zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom je tu efektívna
propagácia našich produktov a služieb.
Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a
získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto
môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než
ste sa zaregistrovali (ak ste v Nastavenie súkromia Vášho prehliadača v minulosti
nevypli personalizáciu webu), a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj
keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie). Podľa týchto
údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina
dostane vlastnú špecifickú ponuku.
Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež
použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením,
ako je popísané v časti Ak navštívite náš web.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu po dobu existencie vášho účtu,
ktorý môžete kedykoľvek vymazať. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť
námietku.

POKIAĽ U NÁS NAKÚPITE
Aby ste u nás mohli nakupovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú
spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že u nás nakúpite,
potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy
Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje
za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje
o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel
použiť aj vaše nastavenia.
Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za
rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v
uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.


To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich
použijeme najmä:


• aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám
neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
• aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej
potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;
• pre potreby platby za tovar vrátane zaistenia odloženej platby a platby na
splátky; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom
prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim odloženie platby a predaj
na splátky, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich
odovzdávame?
• pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj
našim prepravným partnerom, ak vám tovar dodáva niektorý z týchto partnerov,
a to výlučne pre potreby dodanie tohto tovaru; ako je popísané v časti Kto vaše
osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame ?;
• v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti
môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľom tovaru alebo servisnému
centru, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich
odovzdávame?;


• v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr.
Pomocou call centra, ako je popísané v časti Ak s nami komunikujete
prostredníctvom rôznych kanálov.
Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej
objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu
Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o
vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za
účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi
oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho
poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho
súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich
objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:
• získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v
budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie
vašej spokojnosti s našimi službami; našim oprávneným záujmom je tu
zlepšovanie našich služieb pre vás a
• prispôsobenie funkcií nášho webu vašim potrebám, napríklad aby sme vám
mohli pri nákupe ponúknuť najbližšiu pobočku a odberné miesto, a to na základe
nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobení našich
služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú
polohu,

• poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-
mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne

alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším
oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.
Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše
identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a
získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa
týchto údajov tiež rozčleňuje našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá
skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak sa u nás nezaregistrujete,
nepoužívame na prípravu ponúk, s ktorými vás oslovujeme, údaje o vašom
správaní na webe.
Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám
zobrazíme na webe, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web, použijeme
aj údaje o vašich objednávkach.
Vašu spokojnosť s našimi službami zisťujeme tiež prostredníctvom e-mailových
dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi. Tie vám zasielame zakaždým,
keď u nás nakúpite, ak neodmietnete zasielanie našich ponúk. Pre zasielanie
dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia
využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ako je
popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich
odovzdávame? prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk pre tieto účely môžeme
odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné
údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre
jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené
zákazníkmi môžete kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov
pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník
nebudeme ďalej zasielať.
S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly,
spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí
s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia
súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v
nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť
premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu najviac 6 mesiacov.
Proti týmto spracovaniam realizovanými na základe nášho oprávneného záujmu
máte právo uplatniť námietku.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje
spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš
súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné
údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich
zákonov:
• zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
• zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
• zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
• zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania
posledného dokladu k vašej objednávke.

AK STE ADRESÁTOM TOVARU ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SÚ U
NÁS OBJEDNANÉ
Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame
vaše identifikačné a kontaktné údaje:
• na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s
naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je naším oprávneným záujmom;
• na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe
ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre
vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom
je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
• za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o
dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
• za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly;
našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola
riadneho poskytovania našich služieb.
Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje
používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby
údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany
právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania
premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na
konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania

spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania
takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi
oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho
poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje
používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.
Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu máte právo uplatniť
námietku.

POKIAĽ S NAMI KOMUNIKUJETE PROSTREDNÍCTVOM
RÔZNYCH KANÁLOV:
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä
prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí
budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej
komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na
účely:
• vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa
vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia
zmluvy s vami;
• evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme
riadne a včas;
• preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď u nás touto
cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
• ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.
Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte
pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu
právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s
ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho,
správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po
jeho ukončení.
Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť
námietku.

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH
ODOVZDÁVAME?
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V
takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby,
prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim

spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom
môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy
na mieru na ďalších weboch.
Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my
stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme,
určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú
v úlohe správcu, a to:
• v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto
vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne:
o partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia
platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, PayPal / Stripe
o prepravným partnerom, najmä spoločnostiam, Slovenská pošta, a.s., IČO:
36631124; Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO 35834498.
o dodávateľovi tovaru, alebo servisnému centru príslušného výrobcu v
súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;
• na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v
časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov
reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
o Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto
spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
o Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto
spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo
pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme obdržať aj od našich
partnerov, napr. Bánk alebo prepravných spoločností.
Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci
objednávania tovaru alebo služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri
komunikácii s nami napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame
tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ.
Pokiaľ u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy
získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov
prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky, prepravných
partnerov napríklad údaj o čísle vášho účtu , úspešnom vykonaní platby, alebo
doručenia a prevzatia tovaru.

ZASIELANIE ÚDAJOV MIMO EÚ
Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch odovzdávať aj do krajín, ktoré nie
sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.
V rámci odovzdania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné
údaje spracúva a komu ich odovzdávame? Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do
tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú
primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávania budeme
uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ zaviaže dodržiavať
štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na

adrese http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup,
opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a
podania sťažnosti.
Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných
údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto
práva patria:

Právo na prístup
Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým
účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto
ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich
osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana
osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás
spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás
týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať
prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o
kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne
a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú
nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu
opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše
osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z
nasledujúcich dôvodov:
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
• odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na
ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod,
prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
• využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo
namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe
našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené
záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
• domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť
v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to,
že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak
spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej
povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri
časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na
obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých
prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje
neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie
navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie
osobných údajov musíme obmedziť keď:
• popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
• vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr.
Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom
takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by
ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich
požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

• vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie
popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas
ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich
osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a
ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj
súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli
na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré
spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na
základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a
čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné
údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme
mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať
sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v
prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami
vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu
osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

AKO JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNOTLIVÉ PRÁVA?

V prípade nejasností alebo otázok k vyplneniu zavolajte nám na linku +421919 286
382, kde vám naši operátori pomôžu s vyplnením vašej žiadosti pomocou webového
formulára.
Ak sa vaša požiadavka týka údajov o vašej platobnej karte, ktoré spravujeme
spoločne so spoločnosťou PayPal, Stripe, odovzdáme vašu požiadavku banke, ktorá
zaistí jeho vybavenie.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného
mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky,
sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom
predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je
vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov.

© 2018-2019 OMG media. All rights reserved

OMG media sro

Business ID: 50898078

VAT ID: SK2120519621
Viglašská 21, 851 07, Bratislava, Slovakia

+421 907 593 172

marek.kalina@omg-media.eu

DE / EN